Powered by Birikim Bilgisayar

 

efatura earsiv banner

 

E-Müstahsil Makbuzu nedir?
e-Müstahsil Makbuzu, defter tutan çiftçi veya toptancıların defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri zorunlu ticari belgedir.
E-Müstahsil Makbuzu da ilgili ticari faaliyetlerin elektronik olarak yürütülmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirtilen usul ve esaslarla müstahsil makbuzu ile aynı nitelikleri taşıyan elektronik belgelerin düzenlenmesi, saklanması ve iletilmesi ve GİB'e raporlanmasına ait işlemleri kapsayan uygulamadır.
Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır.
Kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
Zorunlu bir uygulama değildir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükelleflere 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya dahil olma imkanı sunulmuştur.